Category Archives: Kateqoriyasız

7 may 2024 – cü il tarixdə Fizika kafedrasının müəllimi Tahirova Tünzalə Tahir qızının   Fizika müəllimliyi ixtisası üzrə II kurs tələbələrinə “Optika” fənnindən açıq dərsi keçirildi.

7 may 2024 – cü il tarixdə Fizika kafedrasının müəllimi Tahirova Tünzalə Tahir qızının   Fizika müəllimliyi ixtisası üzrə II kurs tələbələrinə “Optika” fənnindən açıq dərsi olmuşdur. Açıq dərsdə Fizika kafedrasının müdiri dos. Y.B.Namazov., dos. R.K.Hüseynov., b/m.E.M.Məmmədov., müəl.R.A.Abbasov iştirak etdilər. müəl. T.Tahirova kommunikativ və konstruktiv əlaqələrdən fəal təlim metodlarından və yeni texniki vasitələrdən istifadə edərək

Daha ətraflı

Elmi konfrans – Fizika və texniki fənlər fakültəsində

Gəncə Dövlət Universitetinin Ümummilli Lider Heydər Əliyevin anadan olmasının 101 illiyinə həsr olunmuş ,,Müasir təbiət və iqtisad elmlərinin aktual problemləri” mözsunda beynalxalq elmi konfrans keçirilib.    Elmi  konfrans müasir kimya, biologiya, fizika və iqtisad elmlərinin aktual problemlərinə həsr edilib. işini davam etdirib. Beynəlxalq elmi konfrans Fizika və texniki fənlər fakültəsinin Fizika bölməsində öz işini davam etdirib.

26 aprel 2024-cü il tarixdə baş müəllimi Mövsümova İlhamə Möhkəm qızının   Riyaziyyat informatika müəllimliyi ixtisası üzrə II kurs tələbələrinə “Ümumi fizika” fənnindən açıq dərsi olmuşdur.

27 aprel 2024 – cü il tarixdə Fizika kafedrasının baş müəllimi Mövsümova İlhamə Möhkəm qızının   Riyaziyyat informatika müəllimliyi ixtisası üzrə II kurs tələbələrinə “Ümumi fizika” fənnindən “Müxtəlif mühitlərdə elektrik cərəyanı” mövzusunda açıq dərsi olmuşdur. Açıq dərsdə Fizika kafedrasının müdiri dos. Y.B.Namazov., dos.R.M.İmanov., dos.V.C.Rüstəmov., p.f.d.b/m. S.K.Rüstəmova., müəl. Ə.Y.Dəmirova., müəl.T.T.Tahirova iştirak etdilər. b/m. Mövsümova İ.M. kommunikativ

Daha ətraflı

02 aprel 2024-cü il tarixdə “Texnologiya müəllimliyi” ixtisasının II kursunda dos. Əhədova Gülçimən Rasim qızının ”Materialların kəsilməsi, dəzgah və alətlər” fənnindən açıq dərsi oldu.

02 aprel 2024-cü il tarixdə “Texnologiya müəllimliyi” ixtisasının II kursunda dos Əhədova Gülçimən Rasim qızının ”Materialların kəsilməsi, dəzgah və alətlər” fənnindən “Metalkəsən dəzgahların təsnifatı. Totna dəzgahlarının növləri və tətbiq sahələri” mövzusunda açıq dərsi oldu. Açıq dərsdə GDU rektorunun səlahiyyətli nümayəndəsi dos.Y.B.Namazov ., Kafedra müdiri, GDU rektorunun səlahiyyətli nümayəndəsi dos.E.M.Cavadov., kafedranın professor – müəllim heyəti üzvlərindən

Daha ətraflı

23.02.2024-cü il tarixdə “ÜTF və texnologiya” kafedrasında “Orqanizmə radioaktiv maddələrin daxil olmasının mümkün yolları” mövzusunda elmi seminar keşirildi

23.02.2024-cü il tarixdə saat 1400-da “ÜTF və texnologiya” kafedrasında elmi seminar keçirildi. Seminarda kafedra müdiri, dos. E.M.Cavadov, dos. E.K.Yaqubov, dos. M.T.Nağıyev, dos. C.İ.Qarayev, dos. G.R.Əhədova, b/m B.S.Hacıyeva, b/m S.A.Tağıyeva, b/m T.Z.Verdiyeva, b/m G.Q.Hüseynova, b/m A.H.Əliyeva, b/m E.C.Hüseynov, müəl. E.E.Həsənova, müəl. İ.A.Seyidova, müəl. A.C.Məmmədzadə, lab/müd. A.M.Quliyeva və kafedranın magistrləri iştirak etdilər. Kafedranın dosenti (attestatsız) M.Ş.Sadıxova “Orqanizmə

Daha ətraflı

8.XII.2023-Lazer şüalarının təsiri ilə layvarı A3B6 yarımkeçirici birləşmələrdə qeyri-xətti optik və qeyri-tarazlıqlı elektron proseslər” mövzusunda növbəti  ustad dərsi

8 dekabr 2023- cü il tarixdə Gəncə Dövlət Universitetində professor Vaqif Salmanov tərəfindən “Lazer şüalarının təsiri ilə layvarı A3B6 yarımkeçirici birləşmələrdə qeyri-xətti optik və qeyri-tarazlıqlı elektron proseslər” mövzusunda növbəti  ustad dərsi keçiriləcək.

Azərbaycan dili kafedrasının b/m.Firduz Məmmədova – I kurs- “Təsviri incəsənət müəllimliyi” ixtisasında keçdiyi dərsi Ulu öndər H.Əliyevin 100 illik yubileyi münasibəti ilə dahi liderin xatirəsinə həsr etdi.

Azərbaycan dili kafedrasının baş müəllimi Firduz Məmmədova Fizika və texniki fənlər fakültəsi Təsviri incəsənət müəllimliyi ixtisasının I kursunda keçdiyi dərsi Ulu Öndərin Heydər Əliyevin 100 illik yubileyi münasibəti ilə dahi liderin xatirəsinə həsr etdi. Müəllim Azərbaycan dilində işgüzar və akademik kommunikasiyada seminar və təqdimat etmə bacarığı mövzusunda keçirilən dərsdə tələbələrə Ulu Öndər Heydər Əliyev haqqında

Daha ətraflı

27 saylı liseydə pedaqoji təcrübə

30 mart 2023-cü il tarixdə Gəncə Dövlət Universitetinin Fizika və texniki fənlər fakültəsinin “Fizika müəllimliyi” ixtisasının IV kurs tələbəsi İbrahimli Günay 27 saylı liseydə 6 (A) sinfində “Fizika” fənnindən “Qravitasiya qarşılıqlı təsir. Günəş sistemi” mövzusunda sınaq dərsi keçirilmişdir. Metodist : müəl.Nuranə Verdiyeva