7 may 2024 – cü il tarixdə Fizika kafedrasının müəllimi Tahirova Tünzalə Tahir qızının   Fizika müəllimliyi ixtisası üzrə II kurs tələbələrinə “Optika” fənnindən açıq dərsi keçirildi.

7 may 2024 – cü il tarixdə Fizika kafedrasının müəllimi Tahirova Tünzalə Tahir qızının   Fizika müəllimliyi ixtisası üzrə II kurs tələbələrinə “Optika” fənnindən açıq dərsi olmuşdur.

Açıq dərsdə Fizika kafedrasının müdiri dos. Y.B.Namazov., dos. R.K.Hüseynov., b/m.E.M.Məmmədov., müəl.R.A.Abbasov iştirak etdilər.

müəl. T.Tahirova kommunikativ və konstruktiv əlaqələrdən fəal təlim metodlarından və yeni texniki vasitələrdən istifadə edərək yüksək peşəkarlıq göstərdi. Laborator məşğələsində tələbələrin biliyi qiymətləndirildi.

Dərs müzakirə olundu və “yaxşı” qiymətləndirildi.