Category Archives: Kateqoriyasız

Fizika kafedrasının Şəhər ictimaiyyəti üçün açıq dərsi

Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyinin layihəsinə uyğun olaraq Gəncə Dövlət Universitetində şəhər ictimaiyyəti üçün açıq dərslərin keçirilməsi, ənənə şəklini almışdır. Həmin layihəyə uyğun olaraq 26 aprel  2017 – ci ildə GDU – nunj Fizika kafedrasının müdiri dos.N.İ.Quliyevin “Elektrik və canlı orqanizm” mövzusunda   şəhər ictimaiyyəti üçün  açıq dərsi keçirilmişdir. Açıq dərsdə  GDU – nun tədrisi təşkili və

Daha ətraflı

Rəssam, pedaqoq və alim Akif Əlirza oğlu Hüseynov

Mart ayında Akif Əlirza oğlu Hüseynovun 70 yaşı tamam oldu. Bunun təxminən 60 ilini sevimli işinə – təsviri  incəsənətə, 40 ilini gənc rəssamların hazırlanmasına həsr etmişdir. O, pedaqogika üzrə fəlsəfə doktoru, dosent və Azərbaycan Rəssamlar İttifaqının üzvüdür. 1989 – cu ildən Gəncə Dövlət Universitetinin təsviri incəsənət kafedrasında  işləyir.  Onun 600 –dən artıq mənzərə, yüzlərlə natürmort

Daha ətraflı

24.04.2017- ci il tarixdə dos. Əhədova Gülçimən Rasim qızının  açıq dərsi keçirildi

  24  aprel  2017 – ci il tarixdə Gəncə Dövlət Universitetinin Fizika və texniki fənlər fakültəsinin ÜTF və texnologiya kafedrasının dosenti  Əhədova Gülçimən Rasim  qızının IV kurs  Texnologiya müəllimliyi  ixtisasında  “Məişətdə istifadə olunan alətlər”  fənnindən açıq dərsi keçirilmişdir. Açıq dərsin mövzusu “Klimalar, onların növləri və işləmə funksiyaları” olmuşdur. Açıq dərsdə Fizika və texniki fənlər fakültəsinin

Daha ətraflı

24.04.2017- ci il tarixdə b/müəllim Əliyeva Afət Həmid qızının açıq dərsi keçirildi

24  aprel  2017 – ci il tarixdə Gəncə Dövlət Universitetinin Fizika və texniki fənlər fakültəsinin ÜTF və texnologiya kafedrasının b/müəllimi Əliyeva Afət Həmid qızının I kurs  Texnologiya müəllimliyi  ixtisasında  “Kulinariya praktikumu”  fənnindən açıq dərsi keçirilmişdir. Açıq dərsin mövzusu “Tortların hazırlanması, bəzədilməsi və süfrəyə verilməsi texnologiyası” olmuşdur. Açıq dərsdə Fizika və texniki fənlər fakültəsinin dekanı, prof.M.Quliyev.,

Daha ətraflı

Universitetin THİK-nin 2012/2017 – ci illəri əhatə edən HESABATI

THİK-nın Gəncə Dövlət Universiteti üzrə sədri Pərviz Adıgözəlovun hesabat seçkisi keçirildi. Seçkidə Universitetin Fakültə tələbələrinin açıq səsverməsi yolu ilə Pərviz Adığözəlov yenidən öz vəzifəsinə seçildi. Fakültəmizin I kurs tələbələri Nəsrullayeva Ulduz və Əmiraslanov Rövşən Universitetimizin THİK-nın idarə heyyətinə üzv seçildilər. Bundan sonrakı fəaliyyətlərində həm təşkilat sədrimizə, həm də tələbələrimizə işlərində uğuqlar arzulayırıq.

06.04.2017- ci il tarixdə müəllimə Mövsümova İlhamə Möhkəm qızının   açıq dərsi keçirildi

06 aprel  2017 – ci il tarixdə Gəncə Dövlət Universitetinin Fizika və texniki fənlər fakültəsinin  Fizika kafedrasının  müəlliməsi Mövsümova İlhamə Möhkəm qızının  I kurs  Texnologiya  müəllimliyi ixtisasında  “Ümumi Fizika bəhsinin Optika bölməsindən”  fənnindən açıq dərsi keçirilmişdir. Açıq dərsin mövzusu “Linzaların baş fokus məsafəsinin təyini” olmuşdur. Açıq dərsdə Fizika və texniki fənlər fakültəsinin  Fizika kafedrasının müdiri

Daha ətraflı

09.03.2017- ci il tarixdə Yusifov Mustafa Qasım oğlunun açıq dərsi keçirildi

09 mart 2017 – ci il tarixdə Gəncə Dövlət Universitetinin Fizika və texniki fənlər fakültəsinin  ÜTF və exnologiya kafedrasının dosenti, Yusifov Mustafa Qasım oğlunun  IV kurs Təsviri İncəsənət   müəllimliyi ixtisasında  “Hidravlika və hidravlik maşınlar” fənnindən açıq dərsi keçirilmişdir. Açıq dərsin mövzusu “Birləşmiş qablarda maye müvazinəti. Paskal qanunu və onun təcrübi tətbiqi” olmuşdur. Açıq dərsdə Fizika

Daha ətraflı

01.03.2017- ci il tarixdə Rüstəmova Samirə Kamandir qızının açıq dərsi keçirildi

02 mart 2017 – ci il tarixdə Gəncə Dövlət Universitetinin Fizika və texniki fənlər fakültəsinin  Fizika kafedrasının  baş müəllimi, pedaqogika üzrə fəlsəfə doktoru Rüstəmova Samirə Kamandir qızının  IV kurs fizika müəllimliyi ixtisasında  “Fizikanın tədrisində qarşıya çıxan problemlər” fənnindən açıq dərsi keçirilmişdir. Açıq dərsin mövzusu “Fizika təliminin ənənəvi xüsusiyyətləri” olmuşdur. Açıq dərsdə Fizika və texniki fənlər

Daha ətraflı

01.03.2017- ci il tarixdə dosent Rizvan Məmmədəli oğlu İmanovun  açıq dərsi keçirildi  

  01 mart 2017 – ci il tarixdə Gəncə Dövlət Universitetinin Fizika və texniki fənlər fakültəsinin  Fizika kafedrasının  dosenti Rizvan Məmmədəli oğlu İmanovun  III kurs fizika müəllimliyi ixtisasında  “Termodinamika və statistik fizika ” fənnindən açıq dərsi keçirilmişdir. Açıq dərsin mövzusu “Entropiya. Klauzius tənliyi. Tarazlıqlı halda dönər proseslər üçün termodinamikanın əsas tənliyinin nəticəsi” olmuşdur. Açıq dərsdə

Daha ətraflı

09.02.2017 – FİZİKA KAFEDRASINDA – NÖVBƏTİ ELMİ  SEMİNAR

       09 fevral 2017 – ci il tarixdə Gəncə Dövlət Universitetinin Fizika kafedrasının növbəti elmi  seminarı keçirilmişdir. Elmi seminarda kafedranın  dosenti  Rasim Köçəri oğlu Hüseynov “Nanohissəciklərin və nanoquruluşların canlı orqanizmə  təsiri” mövzusunda  məruzə ilə çıxış etmişdir. Dos. R.K.Hüseynov nanohissəciklər, nanoquruluşlar haqqında maraqlı məruzə ilə çıxış etmiş  və əyani  vasitələrdən istifadə etməklə müasir nanotexnologiyalar

Daha ətraflı