22.05.2017- ci il tarixdə b/müəl. Allahverdiyeva Raziyyə Qiyas  qızının   açıq dərsi keçirildi

  22 may  2017 – ci il tarixdə Gəncə Dövlət Universitetinin Fizika və texniki fənlər fakültəsinin Təsviri incəsənət   kafedrasının b/müəllimi Allahverdiyeva Raziyyə Qiyas qızının II (2) kurs  Təsviri incəsənət  müəllimliyi  ixtisasında  “Heykəltaraşlıq”  fənnindən açıq dərsi keçirilmişdir. Açıq dərsin mövzusu “Rakursda naturaçı başının rəsmi (rəsmin tamamlanması)” olmuşdur. Açıq dərsdə Fizika və texniki fənlər fakültəsinin Təsviri İncəsənət

Daha ətraflı

17.05.2017- ci il tarixdə b/müəl. Tağıyeva Saidə Abduləli qızının   açıq dərsi keçirildi  

17 may  2017 – ci il tarixdə Gəncə Dövlət Universitetinin Fizika və texniki fənlər fakültəsinin ÜTF və Texnologiya    kafedrasının b/müəllimi Tağıyeva Saidə Abduləli  qızının  I kurs  Texnologiya  müəllimliyi  ixtisasında  “Konstruksiya materialları texnologiyası”  fənnindən açıq dərsi keçirilmişdir. Açıq dərsin mövzusu “Şüşə. Dekorativ materiallar” olmuşdur. Açıq dərsdə Fizika və texniki fənlər fakültəsinin  ÜTF və Texnologiya kafedrasının müdiri,

Daha ətraflı

17  MAY   – MƏZUN GÜNÜ

16 may 2017 – ci il tarixdə GDU – nun Fizika və texniki fənlər fakültəsində məzun gününə həsr edilmiş tədbir oldu.  Tədbir GDU – nun II Tədris bunasının iclas zalında keçirildi. Bayram havasında  keçən şənlik fakültə dekanlığının (dekan prof.M.Quliyev) rəhbərliyi və aktiv tələbələrimizin çalışmaları nəticəsində hazırlanmışdı. Tədbirin hazırlanmasında və keçirilməsində tələbələrimizdən  fakültə tələbə gənclər təşkilatının

Daha ətraflı

17.05.2017- ci il tarixdə b/müəl.  Abdullayev Sabir Müseyib oğlunun  açıq dərsi keçirildi

  17  may  2017 – ci il tarixdə Gəncə Dövlət Universitetinin Fizika və texniki fənlər fakültəsinin Fizika  kafedrasının b/müəllimi Abdullayev Sabir Müseyib oğlunun  II kurs  Riyaziyyat İnformatika   müəllimliyi  ixtisasında  “Fizika”  fənnindən açıq dərsi keçirilmişdir. Açıq dərsin mövzusu “İşığın maddə ilə qarşılıqlı təsiri. Foroelektrik effekti. Fotoeffektin kvant nəzəriyyəsi. Eynşteyn tənlikləri” olmuşdur. Açıq dərsdə Fizika və texniki

Daha ətraflı

16.05.2017- ci il tarixdə b/müəl.  Verdiyeva Təranə Zahid   qızının   açıq dərsi keçirildi

  16  may  2017 – ci il tarixdə Gəncə Dövlət Universitetinin Fizika və texniki fənlər fakültəsinin ÜTF və Texnologiya    kafedrasının b/müəllimi Verdiyeva Təranə Zahid  qızının  II kurs  Təsviri İncəsənət  müəllimliyi  ixtisasında  “Perspektiva”  fənnindən açıq dərsi keçirilmişdir. Açıq dərsin mövzusu “Kölgənin perspektivinin qurulması” olmuşdur. Açıq dərsdə Fizika və texniki fənlər fakültəsinin ÜTF və Texnologiya kafedrasının müdiri,

Daha ətraflı

15.05.2017- ci il tarixdə müəllimə Həmzəyeva Aysel Yunis  qızının   açıq dərsi keçirildi

  15  may  2017 – ci il tarixdə Gəncə Dövlət Universitetinin Fizika və texniki fənlər fakültəsinin Fizika   kafedrasının müəllimi Həmzəyeva Aysel Yunis  qızının II kurs  Riyaziyyat müəllimliyi  ixtisasında  “Ümumi fizika ”  fənnindən açıq dərsi keçirilmişdir. Açıq dərsin mövzusu “Yerin maqnit sahəsi intensivliyinin üfüqi toplananının tangens –qalvonometr vasitəsi ilə təyini” olmuşdur. Açıq dərsdə Fizika və texniki

Daha ətraflı

12.05.2017- ci il tarixdə müəllimə Kazımova Xəyalə Eyvaz qızının   açıq dərsi keçirildi

  12  may  2017 – ci il tarixdə Gəncə Dövlət Universitetinin Fizika və texniki fənlər fakültəsinin Təsviri incəsənət   kafedrasının müəllimi Kazımova Xəyalə Eyvaz qızının III kurs  Təsviri incəsənət  müəllimliyi  ixtisasında  “Təbiət materiallarının bədii tərtibatı ”  fənnindən açıq dərsi keçirilmişdir. Açıq dərsin mövzusu “Təbiət  materiallarında dekorativ kompozisiya (Tapılmış eskiz üzərində iş) ” olmuşdur. Açıq dərsdə Fizika

Daha ətraflı

11.05.2017- ci il tarixdə dos. Namazov Yəhya Binnət oğlunun  açıq dərsi keçirildi

  11 may  2017 – ci il tarixdə Gəncə Dövlət Universitetinin Fizika və texniki fənlər fakültəsinin Fizika  kafedrasının dosenti Namazov Yəhya Binnət oğlunun II kurs  Fizika müəllimliyi  ixtisasında  “Elektrodinamika”  fənnindən açıq dərsi keçirilmişdir. Açıq dərsin mövzusu “Elektrostatikanın tənlikləri. Puasson tənliyi və onun həlli” olmuşdur. Açıq dərsdə Fizika və texniki fənlər fakültəsinin ÜTF və texnologiya kafedrasının

Daha ətraflı

08.05.2017- ci il tarixdə b/müəl. Sadıxova Mətanət Şahin qızının  açıq dərsi keçirildi  

8 may  2017 – ci il tarixdə Gəncə Dövlət Universitetinin Fizika və texniki fənlər fakültəsinin ÜTF və texnologiya kafedrasının b/müəllimi Sadıxova Mətanət Şahin  qızının II kurs  Texnologiya müəllimliyi  ixtisasında  “Tətbiqi mexanika”  fənnindən açıq dərsi keçirilmişdir. Açıq dərsin mövzusu “Maşın hissələri birləşmələri və onların növləri” olmuşdur. Açıq dərsdə Fizika və texniki fənlər fakültəsinin dekanı, prof.M.Quliyev., ÜTF

Daha ətraflı

04.05.2017- ci il tarixdə b/müəl. Hacıyeva Bahar Sabir  qızının   açıq dərsi keçirildi

  04  may  2017 – ci il tarixdə Gəncə Dövlət Universitetinin Fizika və texniki fənlər fakültəsinin ÜTF və Texnologiya    kafedrasının b/müəllimi Hacıyeva Bahar Sabir  qızının  II(4) kurs  Texnologiya  müəllimliyi  ixtisasında  “Materialşünaslıq”  fənnindən açıq dərsi keçirilmişdir. Açıq dərsin mövzusu “Metalların torna dəzgahlarında emal edilməsi” olmuşdur. Açıq dərsdə Fizika və texniki fənlər fakültəsinin ÜTF və Texnologiya kafedrasının

Daha ətraflı